Om företaget
 
Vi finns på de översta våningarna på Slagthuset i Malmö med en
magnifik vy över hela Öresundsregionen. Företaget startade år
2000 och har idag vuxit till att bli en av de större aktörerna i
regionen med cirka 100 anställda.

Vår affärsidé
ConnectingSweden ska vara ett Telemarketing bolag som jobbar med
outsourcing uppdrag. Bolaget ska arbeta med sälj och kundrelations
förbättrande processer på såväl inkommande som utgående telefonsamtal.

Avancerad teknik
ConnectingSweden har under åren satsat stort på teknik och utveckling och
är idag klar framkant i branschen. Den tekniska utvecklingen skapar bla.
ökad effektivitet, säkerhet och kvalitet i både den långsiktiga men inte minst i
den dagliga leveransen, samtidigt som det även bidrar till bättre arbetsmiljö.

Motiverad personal
En personal som känner och får ta ansvar och som har den rätta
motivationen är viktig för resultatet. På ConnectingSweden ser vi som en
prioritet att ha de bästa medarbetarna samtidigt som vår personal utbildas
och motiveras kontinuerligt.

Mer om inkommande outsourcing

Mer om utgående outsourcing
 
Connecting Sweden och etik

ConnectingSweden är medlemmar i
Sveriges Callcenter Förening.

Här finner du SCCF/SWEDMAS etiska regler vid
telemarketing mot:

Konsument B2C
Företag B2B

Vi har även bedömts ha högsta kreditvärdighet enligt
Upplysningscentralen AB

Nix-Telefon
Genom NIX-Telefon kan privatpersoner spärra sitt fasta
telefonnummer mot samtal för försäljning, marknadsföring
och insamling.

Nix-Telefon
 
Uppringd utav oss?

Vi kontaktar konsumenter & företag via telefon bland
annat i informativt, försäljnings eller undersökningssyfte.

Sveriges callcenterförening och SWEDMA har tagit fram etiska regler som alla
företag i branschen har att följa.

Bland annat så är det bestämt att callcenter ska ha ett såkallat synligt nummer när
de kontaktar konsumenter och företag via telefon så att den uppringda kan se vem
det är som ringer eller har ringt.

Har vi ringt dig fast du är med i NIX så är det i marknadsundersökningssyfte eller att
du är kund hos någon leverantör som anlitat oss för att ringa sina befintliga kunder,
dessa samtal är tillåtna för oss att göra fast den uppringda har anmält sig till NIX.

I undantagsfall kan det uppstå problem vid framkoppling och det kan upplevas som
om ingen finns i andra ändan, har du råkat ut för detta så beklagar vi.
Mer information om oss hittar du här på vår hemsida.