Sveriges lönsammaste callcenter?
 
Företaget startade år 2000 och har sedan start varit lönsamt
med god tillväxt. Vi levererar kvalitativ försäljning i både
inkommande och utgående telefoni. ConnectingSweden
är medlemmar i branschorganisationen Sveriges CallCenter
Förening och har även belönats med högsta kreditvärdighet
av UC. ConnectingSweden har tillstånd av Finansinspektionen
att bedriva försäkringsförmedling i alla försäkringsklasser.
Även kollektivavtal finns. Företaget har drygt 100 heltidsanställda
och är den ledande aktören i regionen.
 
Vår affärsidé
ConnectingSweden ska bedriva sälj och kundrelationsförbättrande
processer på såväl inkommande som utgående telefoni.
 
Trygg IT
ConnectingSweden har under åren satsat stort på teknik och utveckling
och är idag på klar framkant i branschen.
Den egna IT-avdelningen borgar för trygghet och säkerhet i en
väldokumenterad processtyrd IT-miljö.
 
Motiverad personal
En personal som känner och får ta ansvar och som har den rätta
motivationen är viktig för resultatet. På ConnectingSweden ser vi som
en prioritet att ha de bästa medarbetarna samtidigt som vår personal
utbildas och motiveras kontinuerligt.
 
Connecting Sweden och etik

ConnectingSweden är medlemmar i
Sveriges CallCenter Förening.

Här finner du SCCF/SWEDMAS etiska regler vid
telemarketing mot:

Konsument B2C
Företag B2B

Vi har även bedömts ha högsta kreditvärdighet enligt
Upplysningscentralen AB

Nix-Telefon
Genom NIX-Telefon kan privatpersoner spärra sitt fasta
telefonnummer mot samtal för försäljning, marknadsföring
och insamling.

Nix-Telefon
Sigillet är utfärdat av UC AB. Klicka på bilden för information om UC:s Riskklasser.
 
Uppringd utav oss?

Vi kontaktar konsumenter & företag via telefon bland
annat i informativt, försäljnings eller undersökningssyfte.

Sveriges CallCenter Förening och SWEDMA har tagit fram etiska regler som alla
företag i branschen har att följa.

Bland annat så är det bestämt att callcenter ska ha ett såkallat synligt nummer när
de kontaktar konsumenter och företag via telefon så att den uppringda kan se vem
det är som ringer eller har ringt.

Har vi ringt dig fast du är med i NIX så är det i marknadsundersökningssyfte eller att
du är kund hos någon leverantör som anlitat oss för att ringa sina befintliga kunder,
dessa samtal är tillåtna för oss att göra fast den uppringda har anmält sig till NIX.

I undantagsfall kan det uppstå problem vid framkoppling och det kan upplevas som
om ingen finns i andra ändan, har du råkat ut för detta så beklagar vi.
Mer information om oss hittar du här på vår hemsida.